HelpdeskAndere vraag?

Geen antwoord op uw vraag gevonden? Stel uw vraag via de helpdesk. U krijgt binnen 1 werkdag een antwoord of de bevestiging dat uw vraag werd doorgezonden naar de bevoegde overheid.

Vraag indienen

Rapportering, verplichtingen en relevante wetgeving

» Wat als ik alle (afgedankte) EEA via Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan rapporteer?

» Moet ik ook rapporteren als ik alles afvoer naar een contractant van Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan?

» Wat moet ik als distributeur van EEA rapporteren?

» Wat moet ik als producent (invoerder) van EEA rapporteren?

» Wat moet ik als gevolmachtigde rapporteren?

» Wat moet ik als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar van afgedankte EEA rapporteren?

» Wat moet ik als exporteur van EEA rapporteren?

» Wat moet ik als verwerker van EEA rapporteren?

» Kan ik als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of verwerker voor mijn klanten rapporteren?

» Wat moet ik als hergebruikcentrum van EEA rapporteren?

» Wat als u werd aangeschreven als inzamelaar, afvalstoffenhandelaars of –makelaars voor afgedankte EEA en u geen afgedankte EEA inzamelt, verhandelt of makelt?

Wat als ik alle (afgedankte) EEA via Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan rapporteer?

In dat geval blijft u aan hen rapporteren en rapporteert u niet in BeWeee. Indien u toch een deel van het (afgedankte) EEA via andere kanalen afvoert bent u wel verplicht om deze in BeWeee te rapporteren.

Moet ik ook rapporteren als ik alles afvoer naar een contractant van Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan?

Ja, indien u zelf afvoert naar een contractant van Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan moeten deze afgedankte EEA gerapporteerd worden via BeWeee. Enkel indien u zelf alle (afgedankte) EEA rapporteert aan Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan moet u hierover niet rapporteren.

Wat moet ik als distributeur van EEA rapporteren?

Alle afgedankte EEA die u als Vlaamse distributeur van EEA hebt aanvaard van u klanten.

1° 

de contactgegevens;

de rapportageperiode;

de hoeveelheid afgedankte EEA, uitgedrukt in kilogram en aantallen EEA, huishoudelijke of professionele apparatuur en per categorie als vermeld in artikel 3.4.4.2, die op het grondgebied, dan wel binnen of buiten de Unie is overgebracht die:

 

a) 

in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld;

 

b) 

werden aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;

 

c) 

werden aangeboden aan een producent van EEA;

 

d) 

werden aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de voorbereiding voor hergebruik;

 

e) 

werden aangeboden aan een vergunde verwerker van afgedankte EEA;

Als voor één of meer van de voormelde activiteiten een beroep werd gedaan op een derde, worden de volgende contactgegevens van die derde telkens vermeld: de firmanaam, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoon- en faxnummer, het e-mailadres en de voor- en achternaam van een contactpersoon.

Wat moet ik als producent (invoerder) van EEA rapporteren?

Alle EEA die u als Vlaamse producent van EEA voor het eerst op de Belgische markt hebt gebracht. U bent de eerste met een Belgisch BTW nummer die de EEA koopt of u bent een buitenlandse firma en verkoopt via verkoop op afstand rechtstreeks aan particuliere gebruikers.

1° 

het ondernemingsnummer van de producent van EEA;

de rapportageperiode;

de categorie waartoe de EEA behoort, vermeld in artikel 3.4.4.2, met de aparte vermelding van de hoeveelheden, uitgedrukt in kilogram en per stuk, die op het grondgebied op de markt werden gebracht;

de hoeveelheid afgedankte EEA, uitgedrukt in kilogram en aantallen EEA, huishoudelijke of professionele apparatuur en per categorie als vermeld in artikel 3.4.4.2, die op het grondgebied, dan wel binnen of buiten de Unie is overgebracht die:

 

a)

in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werden ingezameld;

 

b)

werden aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;

 

c)

werden aangeboden aan een andere producent van EEA;

 

d)

werden aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de voorbereiding voor hergebruik;

 

e)

werden aangeboden aan een vergunde verwerker van afgedankte EEA;

de hoeveelheden afvalstoffen die voortkomen uit de verwerking van afgedankte EEA, uitgedrukt in kilogram en opgesplitst per materiaal als vermeld in artikel 3.4.4.7, en per categorie als vermeld in artikel 3.4.4.2, die:

a) werden voorbereid voor hergebruik;

b) werden gerecycleerd;

c) op een andere wijze nuttig werden toegepast;

d) werden verwijderd in installaties voor de verbranding van afvalstoffen;

e) werden verwijderd door storten.

Als voor een of meer van de voormelde activiteiten een beroep werd gedaan op een derde, worden de volgende contactgegevens van die derde telkens vermeld: de firmanaam, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoon- en faxnummer, het e-mailadres en de voor- en achternaam van een contactpersoon.

Wat moet ik als gevolmachtigde rapporteren?

Indien een bedrijf gevestigd is in het buiten land en via verkoop op afstand rechtstreeks verkoopt aan gebruikers (particuliere huishoudens of bedrijven) is het buitenlandse bedrijf de producent (invoerder) van EEA. In dit geval is de producent verplicht om een gevolmachtigde aan te duiden in België. Deze gevolmachtigde neemt de verplichtingen van de producent over. Dit wil zeggen dat de gevolmachtigde ook verplicht is om te rapporteren. U dient aan te vinken dat u gevolmachtigde bent en over welke producent het gaat. De volmachtiging moet u als bijlage opladen.

Wat moet ik als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar van afgedankte EEA rapporteren?

Alle afgedankte EEA die u als geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar van afgedankte EEA hebt ingezameld, verhandeld of gemakeld op het Belgische grondgebied.

1° 

Contactgegevens

de rapportageperiode;

de hoeveelheid afgedankte EEA, uitgedrukt in kilogram en aantallen, huishoudelijke of professionele apparatuur en per categorie als vermeld in artikel 3.4.4.2, die op het grondgebied, dan wel binnen of buiten de Europese Unie zijn overgebracht die:

 

a)

in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werden ingezameld voor rekening van een producent van EEA of een derde die handelt in naam van de producent van EEA, en het aandeel daarvan dat:

1) werd aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;

2) werd aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de voorbereiding voor hergebruik;

3) werd aangeboden aan een vergunde verwerker.

 

b)

buiten de aanvaardingsplicht om werd ingezameld, en het aandeel daarvan dat:

1) werd aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;

2) werd aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de voorbereiding voor hergebruik;

3) werd aangeboden aan een vergunde verwerker.

Als voor een of meer van de voormelde activiteiten een beroep werd gedaan op een derde, worden de volgende contactgegevens van die derde telkens vermeld: de firmanaam, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoon- en faxnummer, het e-mailadres en de voor- en achternaam van een contactpersoon.

Wat moet ik als exporteur van EEA rapporteren?

Alle in Vlaanderen ingezamelde afgedankte EEA die u exporteert buiten België. Als exporteur bent u ook verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen door de buitenlandse verwerker. U moet ook de rapportering als verwerker invullen.

1° 

de contactgegevens;

de rapportageperiode;

de hoeveelheid afgedankte EEA, uitgedrukt in kilogram en aantallen, huishoudelijke of professionele apparatuur en per categorie als vermeld in artikel 3.4.4.2, die op het grondgebied, dan wel binnen of buiten de Europese Unie zijn overgebracht die:

 

a) 

in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werden ingezameld voor rekening van een producent van EEA of een derde die handelt in naam van de producent van EEA, en het aandeel daarvan dat:

1) werd aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;

2) werd aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de voorbereiding voor hergebruik;

3) werd aangeboden aan een vergunde verwerker.

 

b) 

buiten de aanvaardingsplicht om werd ingezameld, en het aandeel daarvan dat:

1) werd aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;

2) werd aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de voorbereiding voor hergebruik;

3) werd aangeboden aan een vergunde verwerker.

de hoeveelheden afvalstoffen die voortkomen uit de verwerking van afgedankte EEA, uitgedrukt in kilogram en opgesplitst per materiaal als vermeld in artikel 3.4.4.7, en per categorie als vermeld in artikel 3.4.4.2, die:

a) werden voorbereid voor hergebruik;

b) werden gerecycleerd;

c) op een andere wijze nuttig werden toegepast;

d) werden verwijderd in installaties voor de verbranding van afvalstoffen;

e) werden verwijderd door storten.

Als voor een of meer van de voormelde activiteiten een beroep werd gedaan op een derde, worden de volgende contactgegevens van die derde telkens vermeld: de firmanaam, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoon- en faxnummer, het e-mailadres en de voor- en achternaam van een contactpersoon.

Wat moet ik als verwerker van EEA rapporteren?

Alle afgedankte EEA die u als Vlaamse verwerker aangeleverd krijgt uit België.

1° 

de contactgegevens;

de rapportageperiode;

de hoeveelheid afgedankte EEA, uitgedrukt in kilogram en aantallen, huishoudelijke of professionele apparatuur en per categorie als vermeld in artikel 3.4.4.2, die op het grondgebied, dan wel binnen of buiten de Europese Unie zijn overgebracht die:

 

a) 

in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werden ingezameld voor rekening van een producent van EEA of een derde die handelt in naam van de producent van EEA, en het aandeel daarvan dat:

1) werd aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;

2) werd aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de voorbereiding voor hergebruik;

3) werd aangeboden aan een vergunde verwerker.

 

b) 

buiten de aanvaardingsplicht om werd ingezameld, en het aandeel daarvan dat:

1) werd aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;

2) werd aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de voorbereiding voor hergebruik;

3) werd aangeboden aan een vergunde verwerker.

de hoeveelheden afvalstoffen die voortkomen uit de verwerking van afgedankte EEA, uitgedrukt in kilogram en opgesplitst per materiaal als vermeld in artikel 3.4.4.7, en per categorie als vermeld in artikel 3.4.4.2, die:

a) werden voorbereid voor hergebruik;

b) werden gerecycleerd;

c) op een andere wijze nuttig werden toegepast;

d) werden verwijderd in installaties voor de verbranding van afvalstoffen;

e) werden verwijderd door storten.

Als voor een of meer van de voormelde activiteiten een beroep werd gedaan op een derde, worden de volgende contactgegevens van die derde telkens vermeld: de firmanaam, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoon- en faxnummer, het e-mailadres en de voor- en achternaam van een contactpersoon.

Kan ik als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of verwerker voor mijn klanten rapporteren?

Dat kan, u moet dan duidelijke contractuele afspraken maken wie de rapportering zal doen. U kan dan een bijlage opladen in BeWeee waarin u duidelijk maakt voor welke bedrijven u welke gegevens rapporteert, op deze manier vermijden we dubbeltellingen. Wettelijk gezien blijven uw klanten verantwoordelijk voor de rapportering.

Wat moet ik als hergebruikcentrum van EEA rapporteren?

Alle afgedankte EEA die u als Vlaams hergebruikcentrum ingezameld hebt in België met het oog op de voorbereiding voor hergebruik. Over ingezamelde gebruikte EEA die reeds voldoet aan de hergebruikscriteria, en dus niet wordt beschouwd als een afvalstof, moet u niet rapporteren.

1° 

de contactgegevens;

de rapportageperiode;

de hoeveelheid afgedankte EEA, uitgedrukt in kilogram en aantallen, huishoudelijke of professionele apparatuur en per categorie als vermeld in artikel 3.4.4.2, die op het grondgebied, dan wel binnen of buiten de Europese Unie zijn overgebracht die:

 

a) 

in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werden ingezameld voor rekening van een producent van EEA of een derde die handelt in naam van de producent van EEA, en het aandeel daarvan dat:

1) werd aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;

2) werd aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de voorbereiding voor hergebruik;

3) werd aangeboden aan een vergunde verwerker.

 

b) 

buiten de aanvaardingsplicht om werd ingezameld, en het aandeel daarvan dat:

1) werd aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;

2) werd aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de voorbereiding voor hergebruik;

3) werd aangeboden aan een vergunde verwerker.

de hoeveelheden afvalstoffen die voortkomen uit de verwerking van afgedankte EEA, uitgedrukt in kilogram en opgesplitst per materiaal als vermeld in artikel 3.4.4.7, en per categorie als vermeld in artikel 3.4.4.2, die:

a) werden voorbereid voor hergebruik;

Als voor een of meer van de voormelde activiteiten een beroep werd gedaan op een derde, worden de volgende contactgegevens van die derde telkens vermeld: de firmanaam, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoon- en faxnummer, het e-mailadres en de voor- en achternaam van een contactpersoon

Wat als u werd aangeschreven als inzamelaar, afvalstoffenhandelaars of –makelaars voor afgedankte EEA en u geen afgedankte EEA inzamelt, verhandelt of makelt?

Inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars die zich in het verleden hebben geregistreerd voor de afvalstoffencategorie 'metaal en metaalschroot' zijn ook geregistreerd voor 2 afgedankte EEA-euralcodes. Indien u echter geen afgedankte EEA inzamelt, handelt of makelt, raden we aan om deze afgedankte EEA-euralcodes uit uw registratie te verwijderen, anders bent u wettelijk verplicht om te rapporteren. Deze verwijdering kan op 2 manieren gebeuren :

· via het OVAM registratieloket (https://services.ovam.be/registratie/). Hier vindt u een handleiding over het gebruik van het registratieloket;

· u stuurt een email naar transport@ovam.be met de vermelding van uw naam, ondernemingsnummer en dat u uw afgedankte EEA-euralcodes wil laten verwijderen uit uw registratie.

Opgelet! Indien u deze euralcodes laat verwijderen mag u geen afgedankte EEA meer inzamelen, handelen of makelen.