HelpdeskAndere vraag?

Geen antwoord op uw vraag gevonden? Stel uw vraag via de helpdesk. U krijgt binnen 1 werkdag een antwoord of de bevestiging dat uw vraag werd doorgezonden naar de bevoegde overheid.

Vraag indienen

Registratie gebruiker en ondernemingen

» Waarom moet ik me registreren?

» Wat moet ik als producent (invoerder) van EEA registreren?

» Hoe voeg ik een bedrijf toe?

» Waarom moet ik rapporteren?

» Wie moet rapporteren?

​» Wat als mijn bedrijf verschillende rollen heeft?

Waarom moet ik me registreren?

Vooraleer u kan rapporteren moet u uw bedrijf zich eerst registreren. U moet uw bedrijf maar één keer registreren en de volgende jaren kan u dan steeds uw gegevens aanvullen of wijzigen. Op deze manier weten we over welk bedrijf het gaat en wie de contactpersoon is. De lijst van geregistreerde producenten van EEA wordt online gepubliceerd.

Gelieve uw gegevens up to date te houden, bijvoorbeeld bij wijziging van adres of contactpersoon!

Wat moet ik als producent (invoerder) van EEA registreren?

1° 

de contactgegevens. In geval van een gevolmachtigde ook de contactgegevens van de producent die wordt vertegenwoordigd;

het ondernemingsnummer van de producent van EEA;

de categorie waartoe het EEA behoort, vermeld in artikel 3.4.4.2;

de soort EEA, huishoudelijke of professionele apparatuur;

de informatie over de wijze waarop de producent zijn verantwoordelijkheden nakomt, individueel of via een collectieve regeling, met inbegrip van informatie over de financiële zekerheid;

de gebruikte verkooptechniek, bijvoorbeeld verkoop op afstand;

de verklaring dat de verstrekte informatie in overeenstemming is met de waarheid.

Hoe voeg ik een bedrijf toe?

Je registreert eerst je eigen bedrijf en als dat in orde is kan je een bedrijf toevoegen.

Waarom moet ik rapporteren?

De Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte EEA werd door de drie gewesten omgezet in regionale regelgeving. Hierin werden nieuwe rapporteringsverplichtingen opgenomen voor (afgedankte) elektrische en elektronische apparaten waaronder ook (afgedankte) fotovoltaïsche zonnepanelen. Op deze manier krijgen we een beeld van alle (A)EEA dat in omloop is op onze markt. Door uw rapportering krijgen we een beeld van alle (A)EEA dat in omloop is op onze markt en kunnen we onze rapporteringsverplichtingen aan Europa nakomen.

Wie moet rapporteren?

Iedereen die afgedankte EEA inzamelt, verhandelt, makelt, uitvoert naar het buitenland, verwerkt of voorbereidt voor hergebruik, is verplicht hierover te rapporteren. Deze verplichting geldt ook voor afvalstromen die buiten het Recupel-systeem, PV-Cycle-systeem of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan ingezameld en verwerkt worden. Distributeurs van EEA die niet samenwerken met een contractant van Recupel of PV-Cycle zijn eveneens verplicht om hierover te rapporteren.

Daarnaast is elke producent (inclusief invoerder) van EEA verplicht om te rapporteren over de hoeveelheden EEA die op de markt werden gebracht en afgedankte EEA die ontvangen werden in het kader van de aanvaardingsplicht.

Indien u samen werkt met Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan rapporteert u rechtstreeks aan hen. Bijvoorbeeld: wat u al rapporteert in de REP-tool van Recupel hoeft u niet dubbel te rapporteren in BeWeee.

Wat als mijn bedrijf verschillende rollen heeft?

In dat geval ben je verplicht om voor elk van deze rollen (producent van EEA, distributeur van EEA, geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, hergebruikcentrum, verwerker of exporteur) te rapporteren.