HelpdeskAndere vraag?

Geen antwoord op uw vraag gevonden? Stel uw vraag via de helpdesk. U krijgt binnen 1 werkdag een antwoord of de bevestiging dat uw vraag werd doorgezonden naar de bevoegde overheid.

Vraag indienen

Rapportering, verplichtingen en relevante wetgeving

» Wat als ik alle (afgedankte) EEA via Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan rapporteer?

» Moet ik ook rapporteren als ik alles afvoer naar een contractant van Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan?

» Wat moet ik als distributeur van EEA rapporteren?

» Wat moet ik als producent (invoerder) van EEA rapporteren?

» Wat moet ik als gevolmachtigde rapporteren?

» Wat moet ik als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar van afgedankte EEA rapporteren?

» Wat moet ik als exporteur van EEA rapporteren?

» Wat moet ik als verwerker van (A)EEA rapporteren?

» Kan ik als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of verwerker voor mijn klanten rapporteren?

» Wat moet ik als hergebruikcentrum van (A)EEA rapporteren?

» Wat als u werd aangeschreven als inzamelaar, afvalstoffenhandelaars of –makelaars voor afgedankte EEA en u geen afgedankte EEA inzamelt, verhandelt of makelt?

Wat als ik alle (afgedankte) EEA via Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan rapporteer?

In dat geval blijft u aan hen rapporteren en rapporteert u niet in BeWeee. Indien u ook een deel van het (afgedankte) EEA via andere kanalen afvoert bent u wel verplicht om deze in BeWeee te rapporteren.

Moet ik ook rapporteren als ik alles afvoer naar een contractant van Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan?

Ja, indien u zelf niet rapporteert aan, maar wel afvoert naar een contractant van Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan, moeten deze afgedankte EEA gerapporteerd worden via BeWeee. Simpel gezegd: u moet alles rapporteren, maar zaken dubbel rapporteren (bijvoorbeeld zowel in de REP-tool van Recupel als in BeWeee) hoeft niet.

Wat moet ik als distributeur van EEA rapporteren?

Alle afgedankte EEA die u als distributeur van EEA hebt aanvaard van uw klanten. U rapporteert per categorie hoeveel EEA u inzamelde en welke bestemming het kreeg.

Wat moet ik als producent (invoerder) van EEA rapporteren?

Alle EEA die u als producent van EEA voor het eerst op de Belgische markt hebt gebracht. U bent de eerste met een Belgisch BTW nummer die de EEA koopt of u bent een buitenlandse firma en verkoopt via verkoop op afstand rechtstreeks aan particuliere gebruikers. Betreffende de inzamelaars en verwerkers waarmee u contractueel samenwerkt, rapporteert u per categorie hoeveel AEEA er uit de markt gehaald werd, welke bestemming dit AEEA kreeg en welke de verwerkingsresultaten zijn.

Wat moet ik als gevolmachtigde rapporteren?

Indien een bedrijf gevestigd is in het buitenland en via verkoop op afstand rechtstreeks verkoopt aan gebruikers (particuliere huishoudens of bedrijven) is het buitenlandse bedrijf de producent (invoerder) van EEA. In dit geval is de producent verplicht om een gevolmachtigde aan te duiden in België. Deze gevolmachtigde neemt de verplichtingen van de producent over. Dit wil zeggen dat de gevolmachtigde ook verplicht is om te rapporteren. U dient aan te vinken dat u gevolmachtigde bent en over welke producent het gaat. De volmachtiging moet u als bijlage opladen.

Wat moet ik als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar van afgedankte EEA rapporteren?

Alle afgedankte EEA die u als geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar van afgedankte EEA hebt ingezameld, verhandeld of gemakeld op het Belgische grondgebied en welke bestemming dit AEEA kreeg.

Wat moet ik als exporteur van EEA rapporteren?

Alle in België ingezamelde afgedankte EEA die u exporteert buiten België. Als exporteur bent u ook verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen door de buitenlandse verwerker. U moet de verwerkingsresultaten bij de buitenlandse verwerker opvragen en ook de rapportering als verwerker invullen.

Wat moet ik als verwerker van (A)EEA rapporteren?

Alle afgedankte EEA die u als verwerker aangeleverd krijgt uit België, de verwerkingsresultaten van wat u zelf verwerkte en de bestemming van wat u niet zelf verwerkt heeft.

Kan ik als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of verwerker voor mijn klanten rapporteren?

Dat kan, u moet dan duidelijke contractuele afspraken maken wie de rapportering zal doen. U kan dan een bijlage opladen in BeWeee waarin u duidelijk maakt voor welke bedrijven u welke gegevens rapporteert, op deze manier vermijden we dubbeltellingen. Wettelijk gezien blijven uw klanten verantwoordelijk voor de rapportering.

Wat moet ik als hergebruikcentrum van (A)EEA rapporteren?

Alle afgedankte EEA die u als hergebruikcentrum ingezameld hebt in België met het oog op de voorbereiding voor hergebruik, hoeveel uiteindelijk voorbereid werd voor hergebruik en hoeveel uiteindelijk afgevoerd werd naar verdere verwerking.

Wat als u werd aangeschreven als inzamelaar, afvalstoffenhandelaars of –makelaars voor afgedankte EEA en u geen afgedankte EEA inzamelt, verhandelt of makelt?

U werd aangeschreven omdat u bij één of meerder Gewesten geregistreerd of erkend bent als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar. Indien dit onterecht is dient u dit zelf aan te passen bij het betreffende Gewest.