BeWeee is de Belgische toepassing waarmee u kan voldoen aan uw rapporteringsverplichting voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).

U kan zich vanaf 15 april 2019 aanmelden om te rapporteren over de hoeveelheden betreffende 2018. U kan rapporteren tot en met 30 juni 2019. Wie zijn rapporteringsverplichtingen niet nakomt kan worden geverbaliseerd door de overheden.
Heeft u een contract met Recupel (of een producent met een individueel plan)?
Als u een contract heeft met Recupel, en alles reeds rapporteert aan Recupel, dan hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Recupel doet dan de rapportering aan ons voor u.
Als u een contract heeft met Recupel, maar een deel niet rapporteert aan Recupel, dan moet u zelf de nog niet gerapporteerde hoeveelheid aan ons rapporteren.
Indien u geen contract met Recupel heeft dan moet u zelf aan ons rapporteren.

Wie moet rapporteren?

Producenten van EEA

Als producent van EEA met een individueel afvalbeheerplan of als beheersorganisme moet u via BeWeee rapporteren hoeveel EEA er op de Belgische markt werd gebracht.

Het Belgisch register van producenten van EEA
Verkopers (distibuteurs) van AEEA

Als verkoper (distributeur) rapporteert u in BeWeee welke hoeveelheden AEEA u van uw klanten teruggenomen hebt.

Inzamelaars van AEEA

Als inzamelaar van AEEA rapporteert u in BeWeee de hoeveelheden AEEA waarvoor u het transport geregeld heeft. U rapporteert hoeveel naar hergebruik en hoeveel naar verwerking werden gebracht.

Verwerkers van AEEA

Als verwerker van AEEA rapporteert u in BeWeee welke hoeveelheden AEEA u ontvangen en verwerkt hebt.

Uitvoerder van AEEA

Als kennisgever of inzamelaar die AEEA naar het buitenland brengt, rapporteert u in BeWeee hoeveel AEEA de Belgische markt heeft verlaten. U registreert uw bedrijf zowel als 'inzamelaar' als als 'verwerker'. Dit omdat u tevens moet rapporteren over de verwerkingsresultaten, aan de hand van de verwerkingsattesten die u van uw buitenlandse verwerker ontvangt.

Hergebruikcentrum van (A)EEA

Als hergebruikcentrum van (A)EEA rapporteert u in BeWeee de hoeveelheden (A)EEA die werden voorbereid voor hergebruik.

Waarom BeWeee?

BeWeee is de Belgische webtoepassing om te voldoen aan de Europese rapporteringsverplichtingen rond (Afgedankte) Elektrische en Elektronische Apparatuur of (A)EEA. Elke lidstaat is verplicht te rapporteren over de hoeveelheden EEA die op de markt worden gebracht, AEEA die na gebruik worden ingezameld, alsook AEEA die wordt verwerkt. Daarvoor hebben we gegevens nodig van elk bedrijf dat betrokken is in de (A)EEA-keten. Met deze tool kan u op eenvoudige wijze voldoen aan uw jaarlijkse rapporteringsverplichting.